Қылмыстық құқық және криминология кафедрасы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының кәсіптік даярлау факультетінің қылмыстық құқық және криминология кафедрасы білім беру, әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын жүзеге асыратын оқу құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кафедра Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2002 жылғы 11 маусымдағы № 407 бұйрығымен құрылды.

Кафедра жоғары білімі бар жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды, Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орындары жүйесі үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстарын кәсіби деңгейде ұйымдастырады және жүзеге асырады. Әртүрлі санаттағы қолданыстағы полиция қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстары бойынша жұмыс жүргізеді.

Кафедра қызметкерлері қызметінің негізгі қағидаттары: білім берудің қолжетімділігі мен сапасы, білім беру процесін ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысымен кеңінен интеграциялау, сондай-ақ ішкі істер органдары үшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың инновациялық технологиялары болып табылады.

Кафедра өз қызметін жүзеге асыру аясында келесі негізгі міндеттерді шешеді:

1). Кафедраға бекітілген пәндер бойынша білім беру қызметін және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының білікті мамандарға қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған жоспарланған оқу жүктемесін қазіргі деңгейде ұйымдастыру және жүзеге асыру.

2). Оқытылатын пәндер мен оқу курстарын оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу және жетілдіру, жаңа білім беру технологияларын, оқыту нысандары мен әдістерін енгізу, Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары қызметінің оң практикалық тәжірибесін пайдалану.

3). Профессор-оқытушылар құрамының кәсіби шеберлігін, ғылыми біліктілігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру.

4). Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлау жүйесін жетілдіруге және ішкі істер органдарының құқық қолдану қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыру.

5). Профессор-оқытушылар құрамымен және білім алушылармен тәрбие, мәдени-ағарту, әлеуметтік жұмыс, қызметтік тәртіп пен заңдылықты нығайту бойынша жұмыс жүргізу.

Кафедраның ұзақ және бай тарихы бар, ол Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының дамуымен тығыз байланысты. Кафедра-бұл ең алдымен ұжым, өз күшімен Академияның қылмыстық құқық және криминология ғылыми мектебін құрған, қалыптасқан оқыту дәстүрлерін сақтаған, курсанттардың, адъюнкттердің, магистранттар мен докторанттардың көптеген ұрпақтарын тәрбиелеген адамдар. Әр уақытта мұнда қазақстандық қылмыстық-құқықтық және криминологиялық ғылымның дамуына шешуші үлес қосқан ғалымдар еңбек етіп, мемлекетіміздің өмірінде елеулі із қалдырды.

Әр түрлі кезеңдерде кафедраны көрнекті отандық ғалымдар басқарды: з.ғ. д., профессор С. М. Рахметов, з.ғ. д., профессор Г. Р. Рустемова, з. ғ. к., доцент Б. и. Ахметов, з.ғ. к. Т. А. Бапанов, з.ғ. к., доцент А. Н..Цой, з. ғ. к., қауымдастырылған профессор (доцент) Е. М. Бимолданов з.ғ.к., Г. С. Құрманова, з.ғ.к., Е.Т.Әбилезов, з.ғ.к., А.К.Бекишевтер басқарды.

Қазіргі уақытта кафедраны Саида Айдарбекқызы Сейлханова басқарады.

Кафедрада тәжірибелі және кәсіби профессор-оқытушылар құрамы қызмет етеді: кафедра бастығының орынбасары з.ғ.м., полиция полковнигі А.Т. Маймақов; кафедра профессорлары: з.ғ.к., полиция полковнигі Марат А. М. з.ғ.к., полиция полковнигі А. К. Батырбаев, кафедра доценттері: з.ғ. к., Г. С. Құрманова,  доктор (PhD) полиция подполковнигі С.М. Абижанов, аға оқытушылар:  з.ғ.м., полиция подполковнигі А. З. Абажанова; з.ғ.м., полиция майоры А.А.Жиенғалиева; оқытушылар: з.ғ.м.,  полиция майоры М.Т.Бапанов, з.ғ.м., полиция капитаны А.Қ.Айткеш, з.ғ.м., полиция капитаны А.М.Тұрғынбаева, кабинет бастығы з.ғ.м., полиция лейтенанты Р.М. Сатылғанова. Кафедра қызметінің негізгі бағыттары:

Оқу жұмысы (білім беру)

6В12301, 6В12302, 6В12303, 6В06101, 7М12301, 7М12301, 8D12301 білім беру бағдарламалары бойынша оқу жұмыс жоспарларына сәйкес кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы келесі оқу пәндері бойынша сабақтар өткізеді:

6В12301-«Құқық қорғау қызметі», жеделдетілген оқу мерзімімен жоғары білімнің қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша (қашықтықтан оқыту) — Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы;

6В12301-«Құқық қорғау қызметі», жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

6В12302-«Ішкі істер органдарын ІТ-криминалистикалық қамтамасыз ету қызметі», жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

6В12303-«Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету», жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

6В06101-«Ақпараттық жүйелер мен технологиялар», жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

7М12301-Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура — Қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын алудың өзекті мәселелері, Халықаралық қылмыстық құқық, Қылмыстық құқық бұзушылықтардың дәрежелеудің ғылыми мәселелері.

  7М04112 Бейіндік бағыттағы магистратура-Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуды ұйымдастыру.

  8Д12301 PhD Докторантура — Қазіргі Қазақстанның қылмыстық саясатының әдіснамалық және ұйымдастырушылық құқықтық негіздері.

          Қашықтықтан оқыту технологиясы-Қазақстан Республикасы қылмыстық — атқару құқығы.            ІІО қызметіне кандидаттарды бастапқы кәсіптік даярлау — құқықтық даярлық шеңберінде оқу сабақтарын өткізу.

Қосымша білім беру, басшы құрамды даярлау факультеттерінде, сондай-ақ экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандарды даярлау жөніндегі орталықтың, есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандарды даярлау жөніндегі ведомствоаралық орталықтың, Кибер қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандарды даярлау орталығының, Ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандарды даярлау және Идеологиялық және имидждік жұмыс мамандарын даярлау орталықтарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарында полиция және басқа да құқық қорғау органдары қызметкерлерінің әртүрлі санаттарымен оқу сабақтарын және практикаға бағдарланған тренингтер өткізу.