Оқу-әдістемелік орталығы

Академия құрылымында оқу-әдістемелік орталығы 2000 жылдың қарашасында құрылды. Оны құру, білім беру саласындағы реформаларға байланысты білім беру қызметін кешенді әдістемелік қамтамасыз ету, озық педагогикалық тәжірибені тарату және оқу процесін үйлестіру қажеттілігіне байланысты болды.

Оқу-әдістемелік орталығының бірінші басшысы заң ғылымдарының кандидаты, доцент, полиция полковнигі Себеков Шырынхан Ошақбайұлы (2000-2002 жж.) болды.

2002-2021 жылдар аралығында Оқу-әдістемелік орталықты заң ғылымдарының кандидаты, қауымдасқан профессор (доцент), полиция полковнигі Шалкарова Ирина Александровна басқарды.

Осы уақыт кезеңінде Оқу-әдістемелік орталығы Академияның оқу процесіне озық білім беру технологиялары мен оқу-әдістемелік материалдарды енгізу бойынша ауқымды жұмыс атқарды.

2003 жылдан бастап оқу қызметін жоспарлау процесіне Академиялық күнтізбе және бүкіл академиялық кезеңге арналған сабақтардың тұрақты кестесі енгізілді.

2006 жылға қарай Оқу-әдістемелік орталығы мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендерін әзірледі және кафедра пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуін ұйымдастырды.

2009 жылы Қазақстанның жетекші университеттерінің тәжірибесі бойынша ведомстволық білім беру ұйымдарының арасында Академия бірінші болып оқу процесіне оқытудың кредиттік технологиясын және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесін енгізді және оларға қосымша элективті пәндер каталогтары негізінде білім беру қызметін жоспарлау қайта құрылды.

Мамандарды даярлауға құзыретті көзқарас негізінде 2013 жылы бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша даярлаудың алғашқы білім беру бағдарламалары әзірленіп, енгізілді. 2015 жылдан бастап жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеудің модульдік қағидаты енгізілді.

Жыл сайын 2015 жылдың қарашасынан бастап Оқу-әдістемелік орталығы Академияның профессорлық-оқытушылық құрамының оқу-әдістемелік жиындарының орнына енгізілген оқу процесі мен оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша ақпараттық-әдістемелік семинарлар өткізеді.

2019 жылдан бастап педагогикалық шеберлік кабинетінің базасында жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар үшін шешендік өнер, көпшілік алдында сөйлеу дағдылары, полицияның БАҚ-пен, халықпен және жұртшылықпен өзара іс-қимылы бойынша сабақтар өткізілетін тиісті көрнекі жабдықтармен және имитациялық бейне-, аудио- жабдықтармен «Баспасөз орталығы» оқу полигоны құрылды. Оқу полигонын сабақ өткізу, аудиториямен қарым-қатынас жасау және педагогикалық шеберлікті жетілдіру дағдыларын үйрету мақсатында кафедра оқытушылары да белсенді пайдаланады.

2019 жылғы қарашада Академияның құрылымдық бөлімшелерінің қайта ұйымдастырылуына байланысты Оқу-әдістемелік орталығының штаты білім сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) бөлімшесімен және қашықтықтан оқыту тобымен бірігу жолымен кеңейтілді.

2020 жылы Оқу-әдістемелік орталықтың білім сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) бөлімшесінің күш-жігерімен Академияның білім беру порталы құрылып, жұмыс істей бастады, оны оқу процесінде қолдану Академияның білім алушылары қашықтықтан және аралас оқытуға ауыстырылған COVID-19 пандемиясы кезеңінде ерекше сұранысқа ие болды.

2020-2021 оқу жылынан бастап Қазақстанда сырттай оқытудың күшін жоюға байланысты Оқу-әдістемелік орталығының қашықтықтан оқыту тобы нормативтік-әдістемелік құжаттама әзірледі және цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, жоғары білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша қашықтықтан оқытуға бастау алды.

2021-2023 жылдар аралығында Оқу-әдістемелік орталықты 2003 жылдан бастап орталық бастығының орынбасары қызметін атқарған полиция полковнигі Юлдашев Джамбул Абдилякимович басқарған.

2021 жылғы қыркүйекте ведомстволық білім беру тарихында алғаш рет Академияның Оқу-әдістемелік орталығы Алматы менеджмент мектебінің деканатымен бірлесіп университет менеджменті бейінді бағыттағы магистратураның жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің екі дипломдық білім беру бағдарламасын әзірлеп, енгізді. Аталған жобаны іске асырудың нәтижесі әріптес ЖОО-да «7М04112 — Жобаларды басқару» және «7М12302 — Құқық қорғау қызметі» бейінді бағыттағы магистратураның екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби басқарушыларды даярлау болды.

2022 жылғы қазанда Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы бақылау комитеті ұйымдастырған семинар-кеңес өткізу кезеңінде ведомстволық білім беру ұйымдарының бірінші басшылары қол қойған хаттамалық шешіммен Қазақстан Республикасының Әскери, арнаулы оқу орындарының қауымдастығы құрылды.

2023 жылдың мамыр айынан бастап Оқу-әдістемелік орталығын полиция полковнигі Бектас Арман Жайылбекұлы басқарады.

Оқу-әдістемелік орталықтың қызметі қазіргі уақытта оқу процесін, оны жоспарлауды, оқу-әдістемелік және консультациялық қамтамасыз етуді, қашықтықтан оқыту технологияларының жұмыс істеуін және Академияның білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге бағытталған білімді бақылау мен бағалау жүйесін тиімді басқаруға бағытталған.

ипарпара


Бектас Арман Жайлыбекұлы

Оқу-әдістемелік орталығының бастығы, полиция полковнигі

Байланыста болыңыз

Біздің ай сайынғы ақпараттық бюллетеньге жазылу арқылы хабардар болыңыз.

Біз жайлы

Көмек

  • Жиі қойылатын сұрақтар

  • Өзекті мәселелер

  • Құпиялық саясаты

© Alpolac. Все права защищены.